Agile: een lenige manier van softwareontwikkeling

Agile wordt steeds populairder en betekent letterlijk ’lenig’. Het staat voor softwareontwikkeling in korte, overzichtelijke perioden/sprints, waardoor risico’s worden verminderd. Elke periode is een project op zich en omvat alle noodzakelijke taken: planning, analyse, ontwerp, testen en documentatie. Iedere periode levert een bruikbaar product op. Het doel is om te leren en steeds beter te worden.

Bovenstaande tekst is de theorie van Agile. Helaas wordt Agile in de praktijk niet altijd op de juiste manier bewerkstelligt, waardoor het soms een behoorlijke kostenpost blijkt te zijn. Op dat moment, of eigenlijk vóór dat moment, kan een Agile Coach uitkomst bieden. Jessica Henneman is een gecertificeerd Agile Coach die de effectiviteit van jouw team kan vergroten, de onderlinge interactie kan verbeteren, de Return on Investment kan verhogen, sneller software kan opleveren en de algehele voortgang kan bijhouden en bijsturen.

Product Owner en Scrummaster

Naast Agile Coach ben ik ook in te huren als Product Owner en Scrummaster. Bij een traditionele organisatie staat vaak een projectleider aan het hoofd van een project. Bij Agile zijn de taken van de projectleider in tweeën gesplitst; in de rol van Product Owner en in de rol van Scrummaster.

Product Owner

Als Product Owner focus ik op de inhoudelijke successen van de sprints. Zo heb ik begrip voor het product, inhoudelijke kennis en ben ik op de hoogte van de markt. Alleen op die manier kan ik tijdig ingrijpen en het proces verfijnen. Daarnaast fungeer ik als spil tussen de klant, het management en het ontwikkelteam, waarbij ik als beslisser optreed over wat prioriteit heeft. Professionele en goed doordachte besluitvorming is dan ook een kerncompetentie van mij.

Scrummaster

Onder Agile vallen een aantal frameworks, zoals Kanban, XP en Scrum. Deze laatste methode heb ik mij eigen gemaakt, waardoor ik mezelf nu Scrummaster mag noemen. De kern van Scrum is een multidisciplinair en zelforganiserend team.

De Scrummaster zorgt ervoor dat het op de juiste wijze wordt geïmplementeerd en dat elk teamlid betrokken is bij het plannen, dat blokkades worden weggewerkt en dat de communicatie tussen opdrachtgever en ontwikkelteam goed gaat. Ik ben een soort overkoepelend orgaan dat de ontwikkeling goed in de gaten houdt en kijkt of alles volgens afspraken verloopt.

Pak Agile op de juiste manier op

Heb je voor een Agile methode gekozen, maar werkt het nog niet optimaal in jouw team? Of wil je Scrum implementeren, maar weet je niet waar te beginnen? Ik pak Agile op de juiste manier op en zorgt dat het binnen jouw team werkt. Je kunt mij inhuren als Agile Coach, Product Owner of Scrummaster.

Wil je eerst meer informatie? Neem contact op voor een vrijblijvend informatiegesprek.