hoe-swot-analyse-maken

Een swot analyse (sterkte-zwakte analyse) is een bedrijfskundig model waarmee sterktes en zwaktes samen met kansen en bedreigingen worden geanalyseerd. De bedoeling van een swot analyse is dat je in één oogopslag kunt zien waar kansen liggen of wat extra aandacht vraagt in jouw onderneming. Een swot analyse vormt de basis voor het bepalen van de langetermijnstrategie. Ook voor marketing, productontwikkeling en kans verkenning kan de swot analyse leidend zijn. Een swot analyse is vaak een onderdeel van een ondernemings- en /of een marketingplan. De letters swot betekenen:

 • S – Strength, sterkte of kracht, ofwel de sterke punten of kracht van het bedrijf.
 • W – Weaknesses, de zwakke punten van het bedrijf.
 • O – Opportunities, de kansen die zich voordoen bij het bedrijf.
 • T – Threats, de gevaren of bedreigingen die voorkomen binnen het bedrijf.

Waarom is het belangrijk om een swot analyse te maken?

De swot analyse wordt gebruikt om inzicht te krijgen in toekomstige problemen of kritieke succesfactoren. Met een swot analyse worden de bevindingen uit onderzoeken in een systematisch schema geplaatst. Zo krijg je inzicht over je positie en inzicht in toekomstmogelijkheden. Het laat je zien wat je huidige positie op de markt is. Met een swot analyse kun je eerder genomen beslissingen toetsen. Daarnaast wordt een swot analyse ingezet om voorgenomen plannen vorm te geven.

Hoe kun je een swot analyse maken?

Een swot analyse is onderdeel van het marktonderzoek van je bedrijf. Een marktonderzoek bestaat uit onderzoeken en analyses die met elkaar in verbinding staan en laten zien hoe je de markt kunt veroveren met jouw onderneming. Een swot analyse stuurt je marketingplan in een bepaalde richting voor een bepaalde periode. Een swot analyse is een samenvatting van interne en externe onderzoeken. Je zet in een tabel de sterke en zwakke punten van je bedrijf af, tegen de kansen en bedreigingen vanuit het bedrijf, maar ook tegen die van buiten het bedrijf. Ook al is het lastig je moet hierbij wel zo objectief mogelijk naar je eigen bedrijf kijken. Stel jezelf enkele vragen:

 • Wat gaat er goed of wat doe je goed?
 • Wat kan er verbeterd worden?
 • Hoe ga je om met interne of externe factoren die jouw succes kunnen bedreigen?

Start met een interne analyse als je een swot analyse gaat maken

Start je swot analyse met een interne analyse. Benoem alle sterke (strengths) en krachtige punten én alle zwakke (weaknesses) punten van je bedrijf. Geef bij elk punt ook aan wat je, met jouw bedrijf, beter, krachtiger of slechter, minder goed, doet dan je concurrentie. Kijk hiervoor naar de resultaten uit het verleden en het product of de dienst waar het om gaat. Kijk ook naar je klanten, naar je personeel, de financiën én het functioneren van een eventuele marketingafdeling. Vraag je personeel en je klanten om mee te denken en laat ze beoordelen of iets een krachtig of zwak punt is bij jouw bedrijf.

Sterktes zijn bijvoorbeeld:

 • Goede kennis, vaardigheden, middelen
 • Naamsbekendheid, goede naam of imago
 • Gunstig marktaandeel

Zwaktes zijn:

 • Weinig kennis, vaardigheden, middelen
 • Weinig bekendheid, slechte naam of imago

De tweede stap is de externe analyse

Wanneer dit duidelijk is, start dan met een externe analyse. Hierbij breng je in beeld wat kansen (opportunities) biedt of wat een bedreiging (threats) vormt voor je bedrijf. Voor een goede externe analyse moet je de ontwikkelingen binnen jouw branche goed bekijken evenals de concurrentie en je (toekomstige) klanten. Politieke en juridische ontwikkelingen kunnen ook effect hebben op jouw toekomst. Hierbij kan de KvK mogelijk uitkomst bieden. Op de interne sterktes en zwaktes kun je als bedrijf relatief veel invloed uitoefenen. Dat kun je als bedrijf niet of minder bij kansen en bedreigingen.

Kansen:

 • Interesse van (potentiële) klanten, nieuwe markten, nieuwe behoeften van klanten aanbieden
 • Concurrentie die problemen ondervindt om sterker te worden
 • Mogelijkheden om kosten te besparen en productie te verhogen

Bedreigingen

 • Nieuwe concurrenten
 • Technische, economische of maatschappelijke ontwikkelingen
 • Veranderingen in wet- en regelgeving (politiek, juridisch)

Tot slot maak je de swot tabel

Als alle sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen duidelijk zijn kun je deze verwerken in een tabel. Je zult zien dat er direct een splitsing ontstaat tussen de twee delen die de situatieanalyse vormen. Je ziet aan de ene kant de interne analyse waar de sterke en zwakke punten binnen jouw bedrijf belicht worden. Aan de andere kant zie je de externe analyse waarin de kansen en bedreigingen staan die zich voordoen binnen het bedrijf. Uit deze tabel blijkt ook dat er een onderverdeling is tussen deze twee voor wat betreft de invloed die je als bedrijf kunt uitvoeren op deze factoren.

Wil je meer weten over het maken van een swot analyse?

Aarzel dan niet en neem contact op met Jessica Henneman via de website JessicaHenneman.nl voor meer informatie. Jessica Henneman heeft inmiddels jarenlange kennis van, en over marketingstrategieën. Ze weet alles van ondernemings- en marketingplannen. Voor hulp bij het maken van een swot analyse ben je bij haar dus aan het juiste adres.