Privacyverklaring JessicaHenneman.nl

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Jessica Henneman aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Jessica Henneman is per e-mail te bereiken via info@jessicahenneman.nl en telefonisch via +31 (0)6 18 56 91 59.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Jessica Henneman omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Jessica Henneman aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. Indien u niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dient u de website te verlaten.

De verwerking van persoonsgegevens door Jessica Henneman valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Jessica Henneman behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 8 juni 2018.

Soorten, doelen en termijn van verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden in eerste plaats verwerkt bij het invullen van het contactformulier. Bij het contactformulier is het verplicht om uw naam en e-mailadres in te vullen. Deze gegevens worden gebruikt om contact met u op te kunnen nemen en om verdere informatie op te kunnen vragen.

De persoonsgegevens worden opgeslagen voor een termijn van 26 maanden. Hierna worden uw persoonsgegevens verwijderd.

Indien u niet wenst om persoonsgegevens aan Jessica Henneman te verstrekken, is Jessica Henneman niet in staat om de diensten aan u te leveren omdat zij in die situatie geen contact met u op kunnen nemen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens
liggen in dergelijke geval bij u.

Rechtsgronden van verwerking van persoonsgegevens

Voor de verwerking van persoonsgegevens door Jessica Henneman zijn verschillende rechtsgronden te vinden. Allereerst is de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder de contactgegevens is het niet mogelijk om contact op te nemen, offertes te sturen of te factureren. Daarnaast heeft u bij het invullen van het contactformulier toestemming hiertoe gegeven. Tenslotte heeft Jessica Henneman een redelijk belang tot het verwerken van persoonsgegevens, namelijk marketingdoeleinden. Jessica Henneman is toegestaan om
persoonsgegevens te verwerken, via bijvoorbeeld Google Analytics, ten behoeve van de marketing.

Cookies

Jessica Henneman maakt op haar website gebruik van cookies, zoals Google Analytics. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van Jessica Henneman bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie
zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Jessica Henneman om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Jessica Henneman. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Jessica Henneman is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Jessica Henneman raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Jessica Henneman zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. U kunt hierbij denken aan het bedrijf dat ons helpt met het versturen van nieuwsbrieven. De verwerkers handelen
onder verantwoordelijkheid van Jessica Henneman.

Ook zullen persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Jessica Henneman op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging

Jessica Henneman heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. Ook met betrekking tot derde partijen heeft Jessica Henneman beveiligingsmaatregelen getroffen. Zo heeft Jessica Henneman met derden die uw persoonsgegevens verwerkt, een verwerkingsovereenkomst gesloten. In de verwerkingsovereenkomst is het doel van de verwerking vastgelegd alsmede de afspraken over het niveau van de technische en organisatorische maatregelen.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op servers in Nederland, België en Duitsland.

Uw privacyrechten

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U heeft zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om hier gebruik van te maken een mail sturen naar info@jessicahenneman.nl. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij u wel altijd vragen om u zelf te identificeren.

Indien u een klacht wil indienen over Jessica Henneman met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit bij ons melden door een mail te sturen naar info@jessicahenneman.nl. Ook kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hoe u dit dient te doen, treft u aan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen.